Галерия

Съюз на Международните Преподаватели и Преводачи – СМП
Фондация Обединена Европа

Езикови уроци и курсове в Академия Испаника

Обучения по Емоционална Интелигентност и Техники за справяне със стреса

Футболни Лагери в Испания – Барселона